Ние знаем повече VІІІ клас
26.02.2021 г.

На 23.02.2021 г. по повод 108-та годишнина от създаването на НТБГ се проведе четвъртото състезание "Ние знаем повече" за VІІІ клас и първо онлайн за гимназията. Десет отбора, съставени от ученици от всички осми класове представиха държава, чийто език изучават. Всички отбори показаха отлични резултати в овладяването на чуждия език и задълбочени познания за представената от тях държава.

Учениците бяха отличени в различни категории според силните страни на тяхната изява.

Към заповедта за награждаване

Обратно към всички новини