Правила за безопасност
03.09.2020 г.

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020г. публикуваме:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет 

Към наръчника за безопасен интернет

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Към наръчника за родители


Обратно към всички новини