Innovation in Action
03.02.2021 г.

През януари 2021 г. учениците от 11 „а“ клас и ученик от 10 „з“ клас се включиха в Националния иновационен лагер по предприемачество - Innovation in Action. Целта на лагера е събиране на ученици от страната с цел провокиране на разсъждения върху актуални проблеми и взимане на решения чрез технологии, иновации и предприемачество. Подкрепа на участниците оказаха ментори от сферата на бизнеса, които споделиха опит и  помогнаха за развитието на идеите.

Учениците показаха лична инициатива, положиха усилия и получиха отлични резултати –  второ място на финален кръг. Те приложиха знанията си в областа на иновациите, маркетинга, финансите и доказаха общественото значение на идеята „Маска BSafe“.

Списък на участниците: 

  • Габриела Стоянова Атанасова – 11 „а“ клас;
  • Беатрис Чавдарова  Георова – 11 „а“ клас;
  • Карина Каменова Недялкова - 11 „а“ клас;
  • Яна Генчева Косева - 11 „а“ клас;
  • Мартин Костадинов Костадинов – 10 „з“ клас.
Обратно към всички новини