Новини и съобщения

Олимпиада по география

11.01.2021 г.

Регламент на Областния кръг на олимпиадата по география и икономика за 2020/2021 Организацията и провеждането на олимпиадата по география и икономика ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. (Приложение 1), изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена...

Прочети повече

Олимпийски герои

07.12.2020 г.

Олимпийски герои "Емоции на върха" е инициатива, насочена към преподавателите, семействата и състезателите по информатика и ИТ. Целта на проекта е да даде насоки, които да помогнат родителите да развиват потенциала на децата си. Проектът включва три видеоконференции от по 60 минути, първата от които е на 12.12.2020 г. от 10:30 ч. Срокът за рег...

Прочети повече

Отмяна на Общото събрание

30.11.2020 г.

Поради влизането в сила на Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на здравеопазването, с която на основание чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Решение No 855 на Министерския съвет от 25. ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерс...

Прочети повече
1 2 3 4 5 ... 227