На 23.02.2013 г. в голямата зала на Националната опера и балет се състоя тържествено събрание-концерт, посветено на 100-годишния юбилей на Националната търговско-банкова гимназия. Събранието бе открито със слово на г-жа Емилия Иванова – директор на гимназията.

Приветствия към ръководството, учителите и учениците на гимназията поднесоха гостите на празника: академик Стефан Воденичаров – министър на образованието младежта и науката, г-жа Ваня Кастрева – началник на РИО София-град, г-н Лоран Комт – председател на швейцарската централа на учебно-тренировъчните фирми, г-н Цветан Симеонов – председател на БТПП, проф. д-р Огнян Симеонов – първи заместник-ректор на УНСС, доц. д-р Григорий Вазов – ректор на ВУЗФ, проф. д-р Андрей Захариев – заместник-председател на Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, проф. д-р Николай Арабаджийски – декан на факултета „Базово образование“ в Нов български университет, г-н Асен Ягодин – главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие АД, бивш възпитаник на гимназията, Даниела Михнева – експерт в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в Народното събрание, г-жа Силвa Аврамова – заместник-кмет „Образование, култура, социални дейности и спорт“ на район Триадица, г-жа Емилия Миланова – председател на сдружение Училищно настоятелство на НТБГ и и г-жа Емилия Йорданова – бивш ученик и дългогодишен учител в гимназията.

Поздравителни адреси бяха получени от г-н Иван Искров – управител на БНБ, г-жа Цецка Цачева – председател на 41-то Народно събрание, г-н Георги Пирински – заместник-председател на на 41-то Народно събрание, г-жа Лучия Каприта – директор „Управление на паричните потоци и търговско финансиране“ в Ситибанк за България и от много професионални гимназии от цялата страна, фирми и организации – партньори на НТБГ. Гости на празника бяха представители на много работодатели – партньори на гимназията, на други професионални училища, бивши и настоящи учители и възпитаници на НТБГ, родители.

Концертът беше открит с две изпълнения на артисти от Националната опера и балет, с чието любезно съдействие се осъществи тържеството.  Примабалерината Катерина Петрова изпълни „Персийски танц” от Щраус, а тенорът Даниел Дамянов изпя канцонетата „Гренада” под акомпанимента на Йоланта Смолянова.

Своите разностранни таланти в областта на пеенето, музиката и танца показаха и ученици на НТБГ:
          – Таня Илиева от 8 „б“ клас изсвири на пиано Пета симфония на Бетовен;
          – ученици от клубове по проекта „УСПЕХ“  изпълниха авторската танцовата миниатюра на г-н Станимир Христов, преподавател по немски език в гимназията, „Една българка в Севиля“;
          – Венета Димитрова  от 10 „д“ клас изпя народната песен „Излел е Делю хайдутин“ под съпровода на гайдаря Добри Рахнев;
          – Мартина Камбурова от 9 „в“ клас изпълни френската поп песен „Безсмъртна“;
          – танцовият ансамбъл „Люлин“, в който участват Борис Иванов от 10 „д“ клас, Таня Рабаджийска и Спас Илчев от 10 „а“ клас, Изабела Георгиева от 9 „г“ клас и Николай Леков от 8 „ж“ клас, изпълни народен танц.

С пожелание за здраве, множащи се успехи и запазване на ентусиазма, увереността и професионализма на цялата училищна общност, концертът завърши с изпълнение на „Многая лета“ на Камерния хор към Българска академия на науките с диригент Мария Вълчанова – Любенова.

Всички гости на празника получиха извънреден юбилеен брой на вестник „Наблюдател“, издаван по проекта „УСПЕХ“. В него е описан дългият път, извървян от учителите и учениците на НТБГ.

Към филма, посветен на юбилея