По повод 100-годишния юбилей на нашето училище, в търсене на традициите, които трябва да се претворят иновативно в настоящето, клуб „Историята и празниците на моя род и моето училище“ към НТБГ изследва училищната история и подготви презентация за извървяния от нашите предшественици исторически път. 

Към презентацията: History.pdf

/wp-content/uploads/2023/o/History.pdf