Излезе шести брой на вестник „Наблюдател“ на Националната търговско-банкова гимназия. Този брой на вестника е специално издание по случай 100-годишния юбилей на гимназията.

Вестникът се издава по проекта на Министерството на образованието, младежта и науката – “Да направим училището привлекателно за младите хора”, известен като “УСПЕХ”.

Акцент на броя – „Моето училище на 100 години“.

Към вестника