Летопис на средното икономическо образование в София

Автор: Райна Виларова – старши учител в НТБГ

Националната търговско-банкова гимназия – история и настояще

Авторски колектив: Емилия Иванова – директор и Даниела Клинчева – старши учител в НТБГ

Нейчо Иванов първият директор на гимназията

Днес гимназията е най-голямото училище в България, в нея се обучават 1322 ученици в 50 паралелки. Националната търговско-банкова гимназия е основана през 1912 година от Софийската търговско-индустриална камара.

НТБГ до 2008 година

НТБГ през 2009 година

НТБГ през 2010 година

НТБГ през 2011 година 

В сградата на Националната търговско-банква гимназия се намира и Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси (ЧПГБТФ).