Грозев основател на училището

През 2023 година Националната търговско-банкова гимназия чества своя 110-годишен юбилей!

Тя е най-голямото училище в България, в което се обучават 1327 ученици, разпределени в 50 паралелки.