Родителска среща
23.11.2018 г.

На 3 декември 2018 г. от 18.00 ч. ще се проведе Oбщо събрание на Сдружение "Училищно настоятелство на НТБГ".

На 4 декември 2018 г. от 18.00 ч. ще се проведе Родителска среща за учениците от VIII клас, IX клас X а, б, в, г, д класове.

На 5 декември 2018 г. от 18.00 ч. ще се проведе Родителска среща за учениците от X е, ж, з, и, к класове, XI клас и XII клас.

Обратно към всички новини