Свободно място в VIII клас
11.09.2018 г.

Националната търговско-банкова гимназия обявява свободно място в VIII "в" клас, специалност "Банково дело" с интензивно изучаване на Френски език за младеж.

Документи се приемат на 13.09.2018 г. от 8.30 ч. до 12.30 ч.

Кандидатите трябва да представят:

  • заявление до директора (образец на НТБГ)
  • копие от свидетелство за основно образование
  • копие от служебна бележка за резултатите от положениете изпити
  • копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар

Класирането ще се извърши до 14.30 ч. на 13.09.2018 г.

Обратно към всички новини