Съобщение за родителите
28.09.2018 г.

Уважаеми родители,

От 01. до 31.10.2018 г. можете да получите кодовете си за достъп до Електронния дневник на гимназията лично от класните ръководители в приемните им часове, които са публикувани в сайта на НТБГ, или в удобно за двете страни време.

Обратно към всички новини