Нов успех по английски език
24.10.2017 г.

На 20.10.2017 в РУО-София се проведе Областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Представителката на Националната търговско-банкова гимназия Дани Ахмад Машaел, ученичка от 8 "к" клас с преподавател г-жа Радостина Шишкова, се класира на първо място за участие в Националния кръг в І възрастова група (ученици от VI до VІII клас).

Проверката на знанията и уменията на учениците се извърши в два модула:

1. Предварително подготвено устно представяне по темата. Мотото за 2017/2018 учебна година е "Correction does much, but encouragement does more"

2. Свободен разговор с членовете на журито/областната комисия

По регламент времето за представяне на всеки участник е до 15 минути - до 5 минути за предварително подготвеното устно представяне и до 10 минути за свободен разговор.

Обратно към всички новини

Снимки от новината