"Ние знаем повече" VІІІ клас
27.02.2019 г.

На 20.02.2019 г. по повод 106-та годишнина от създаването на НТБГ се проведе второто състезание "Ние знаем повече" за VІІІ клас.

Десет отбора, съставени от ученици от всички осми класове трябваше да представят държава, чийто език изучават. Състезанието се проведе в два кръга:

Презентация за съответната държава;

Отговор на два въпроса, свързани с държавата.

Всички отбори показаха отлични резултати в овладяването на чуждия език и задълбочени познания за представяната от тях държава.

Учениците бяха отличени в различни категории според силните страни на тяхната изява.

Към заповедта за награждаването

Обратно към всички новини

Снимки от новината