Национално състезание
11.01.2019 г.

На 09.01.2019 г. в зала "Тържествена" на УНСС се състоя тържественото връчване на сертификатите за признаване на резултат "Отличен 6,00" за учебната 2019/2020 г. от приемен изпит на учениците от икономическите училища в България, взели участие в Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. На събитието присъстваха: проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС, доц. д-р Миланка Славова - зам.-ректор в ОКС "Бакалавър" и „Продължаващо обучение“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева - зам.-ректор в ОКС „Магистър“ и „Дистанционно обучение“, проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.- ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Емилия Иванова - член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на НТБГ, преподаватели от УНСС и учители от училищата-членове на Асоциацията на икономическите училища в България. Призовите места бяха заети традиционно от ученици на НТБГ:

1. Златко Атанасов и Владимира Тонева – 12 А клас

2. Десислава Георгиева– 12 А клас

3. Людмила Николова– 12 А клас

4. Ивета Враголомска– 12 А клас

5. Полина Василева– 12 Б клас 

6. Мартин Денчев– 12 В клас

7. Кристиана Божилова– 12 В клас

8. Любка Антова – 12 В клас

9. Калина Таскова– 12 Ж клас

За първи път участваха представители на спонсора Кока-Кола Хеленик, което нагледно показа връзката между средното и висшето образование, науката и бизнеса.

Г-жа Мирослава Маркова - мениджър „Човешки ресурси“ на Кока-Кола Хеленик, обяви, че двамата най-добре представили се участници в Националното състезание по финанси и счетоводство - Златко Атанасов и Владимира Тонева, ще получат стипендии от 1500 лв., а за останалите 10 ученици е предвиден платен стаж във фирмата. Тя отбеляза, че отличилите се в конкурса са блестящи бъдещи техни кадри. 

Обратно към всички новини

Снимки от новината