Стажантска програма
13.05.2018 г.

Кока-Кола стартира стажантска програма в партньорство с Националната търговско-банкова гимназия. Компанията посреща близо 60 ентусиазирани младежи по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Близо 60 възпитаници на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) ще приложат на практика своите финансови и счетоводни знания като се присъединят към екипите на Центъра за споделени услуги на Кока-Кола ХБК (Coca-Cola Hellenic Business Services Organization). В рамките на 3 месеца младежите от 11-и и 12-и клас ще се запознаят отблизо с дейността на мултинационалната компания и ще бъдат активно въвлечени в работата на финансово-счетоводните отдели. Инициативата се провежда в рамките на проекта „Ученически практики – Фаза 1“ към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и стаж „Изключително сме ентусиазирани, че посрещаме тези млади хора в семейството на Кока-Кола Хеленик и че ще имаме възможността да се учим взаимно. Те ще имат шанса още преди да завършат гимназиалното си образование да навлязат в реална бизнес среда и да придобият нови знания в областта на финансите и счетоводството. Ние от своя страна нямаме търпение да опознаем новаторското мислене и навици на представителите на т.нар. Z-поколение, което скоро ще навлезе активно на пазара на труда. Вярвам, че това партньорство ще спомогне на учениците за тяхното бъдещо кариерно развитие и се радвам, че тепърва ще предоставяме още много подобни възможности на възпитаници от горните курсове на други професионални гимназии, както и студенти.“- споделя Мирослава Маркова – Мениджър „Човешки ресурси“, Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън. По време на своя опит в компанията всички стажанти ще имат ментори, които ще ги подкрепят и напътстват при изпълнението на служебните им задължения, както и в тяхното личностно и кариерно развитие. Освен че ще черпят знание и добри практики от експертните екипи на Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън, младежите ще преминат през различни вътрешни програми, за да добият представа за начина, по който работи Системата на Кока-Кола в България, както и в световен мащаб. Те ще имат и възможността да видят отблизо процеса по бутилиране на емблематичните напитки в производствен център Костинброд. „Партньорството между бизнеса и образованието е основополагащ фактор при създаването на конкурентен пазар на труда и нашите възпитаници нямат търпение да видят отблизо как функционира бизнесът, както и да приложат знанията си на практика.“ споделя заместник-директор на НТБГ Бойка Генкова. Стратегически приоритет за Групата Кока-Кола ХБК е развитието на младежта. Чрез своята глобална програма Youth Empowered компанията се стреми да намали броя на икономически неактивните млади хора посредством множество обучения и семинари, както и чрез безплатната онлайн платформа за обучения и кариерно ориентиране.

Обратно към всички новини