Документи за записване
11.07.2019 г.

Необходими документи за записване на ученици, приети в Националната търговско-банкова гимназия:

1. Заявление до директора (образец на НТБГ);

2. Оригинал на свидетелство за основно образование; 

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар; 

4. Личен формуляр на ученик от НТБГ (образец на НТБГ).

По време на записването на ученика се предоставя:

5. Удостоверение (образец на НТБГ), че ученикът е записан, за да послужи пред предишното училище за издаване на удостоверение за преместване; 

6. Лична здравна профилактична карта (образец на НТБГ), попълва се от личния лекар и се предава на класния ръководител на 16.09.2019 г.

Документите, образец на НТБГ, се получават по време на записването.

Информация за униформите в НТБГ

Учениците, желаещи да вземат участие във второ класиране, подават заявления по образец на РУО, София-град.

Обратно към всички новини