Новини и съобщения

График прием 2017/2018

25.07.2017 г.

График на дейностите по приема в НТБГ за учебната 2017/2018 година

Прочети повече

Държавен план-прием в НТБГ

24.07.2017 г.

Държавен план-прием в Националната търговско-банкова гимназия за 2017/2018 учебна година Обучението ще се извършва според рамковия учебен план, качен в приложението. Типовите учебни планове по специалности се разработват от МОН и ще бъдат публикувани след утвърждаването им. Информация за прилаганите до момента учебни планове по специалности может...

Прочети повече

Записване на ученици

24.07.2017 г.

Необходими документи за записване на ученици, приети в Националната търговско-банкова гимназия: 1. Заявление до директора (образец на НТБГ);2. Оригинал на свидетелство за основно образование; 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар; 4. Личен формуляр на ученик от НТБГ (образец на НТБГ). По време на за...

Прочети повече
1 ... 2 3 4 5 6 ... 164