Новини и съобщения

НТБГ отново на върха

03.12.2018 г.

На 01. и 02. декември 2018 г. в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади се проведе Националният есенен турнир по Информационни технологии "Джон Атанасов", организиран от МОН, РУО София-град и НПМГ. Националната търговско-банкова гимназия бе представена от Иван Петров Златанов и Христо Димитров Кожухаров от 10 "и" клас с ръководител Ана Якимо...

Прочети повече

Обучение на учители в НТБГ

03.12.2018 г.

От 02. до 03.12.2018 г. в НТБГ се проведе обучение на 18 учители по проекта BG05М2ОР001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. П...

Прочети повече

Информация социални услуги

28.11.2018 г.

Предоставяме Ви информация за социални услуги за деца на територията на област София-град.  Към информацията в сайта на РУО-София-град

Прочети повече
1 ... 2 3 4 5 6 ... 188