Новини и съобщения

Свободни места за IX-XI клас

29.06.2018 г.

Свободни места за ученици за 2018/2019 учебна година

Прочети повече

За приетите ученици

29.06.2018 г.

Необходими документи за записване на ученици, приети в Националната търговско-банкова гимназия: 1. Заявление до директора (образец на НТБГ); 2. Оригинал на свидетелство за основно образование;  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар;  4. Личен формуляр на ученик от НТБГ (образец на НТБГ); 5. Ориги...

Прочети повече

Обучение за ИТ кариера

26.06.2018 г.

Информация за обучение за професията "Приложен програмист" на ученици от 10. клас по Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г. одобрена с решение № 271/20.04.2018 г. на Министерския съвет: Националната програма "Обучение за ИТ кариера" продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението в гр. Со...

Прочети повече
1 2 3 4 5 ... 179