Новини и съобщения

Проект "УСПЕХ" в НТБГ

15.10.2012 г.

  През учебната 2012/2013 година в проект BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младине хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" - УСПЕХ са включени 238 ученици в 22 клуба за извънкласни и извънучилищни дейности.  

Прочети повече

Конгрес за образование и наука

12.10.2012 г.

На 9 и 10 октомври 2012 г. в Интер Експо Център се проведе Конгрес за образование и наука, организиран от Didacta Sofia под патронажа на МОМН и Столична община. Мероприятието беше открито от заместник-министъра – г-жа Милена Дамянова. Участваха лектори от Германия, Великобритания, Хърватска, Турция, Русия и България.НТБГ се включи в междунар...

Прочети повече

До училище пеша

11.10.2012 г.

В изпълнение на проекта „До училище пеша”, спечелен в конкуренция с много учебни фирми от цяла България и финансиран от фондация „Пешеходи”, на 11.10.2012 г. единадесетокласници от НТБГ посетиха 32-ро СОУ. Те разясниха правилата за уличното движение и раздадоха светлоотразителни жилетки на учениците от втори клас. Проектът ...

Прочети повече
1 ... 161 162 163 164 165 ... 177